به سوی یک جهان زیبا

Program Picture

پلاک ۱۲

به سوی یک جهان زیبا
۲۶ شهریور ۱۴۰۲

موضوع این قسمت ما یه نیروی اساسیه که می‌تونه به اهداف ما یک جهت درست بده. کشش به زیبایی می‌تونه حس هدف‌مندی رو در ما تقویت کنه، اگه ما درک درستی از زیبایی داشته باشیم. می‌تونیم خوبی‌ها و بدی‌ها، سفیدی و سیاهی، زشتی و زیبایی رو بهتر از هم تشخیص بدیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه