یکی برای من، یکی برای تو

Program Picture

پلاک ۱۲

یکی برای من، یکی برای تو
۰۹ مهر ۱۴۰۲

چیزی که ما بیشتر سعی داریم تا تو این برنامه بهش برسیم اینه که رفاه مادی به تنهایی کافی نیست و نه باعث پیشرفت ما می‌شه نه باعث پیشرفت جامعه‌مون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه