همه بار یک داریم

Program Picture

پلاک ۱۲

همه بار یک داریم
۲۹ مرداد ۱۴۰۲

در یک جامعه تکثرگرا، افراد به تفاوت‌های فردی و گروهی احترام می‌گذارند و تمام افراد بدون تبعیض از نظر جنسیت، سن، نژاد، اعتقادات و وضعیت اقتصادی می‌توانند در فعالیت‌های جامعه‌شان شرکت کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه