بگذار برایت دانه‌ای بکارم

Program Picture

پلاک ۱۲

بگذار برایت دانه‌ای بکارم
۰۸ مرداد ۱۴۰۲

تو این قسمت سعی داریم تا راجع به امید اجتماعی صحبت کنیم. یعنی یک قدم از خودمون فراتر بریم، از آرزوهای شخصی و اهداف فردی‌مون و به امیدی که باعث ایجاد یک جامعه پویا و سبز می‌شه برسیم. این من که اون‌قدر درگیرش هستیم رو برای دقایقی رها کنیم و به ما فکر کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه