قسمت ۴ – قدرتمند کیه؟

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۴ – قدرتمند کیه؟
۱۱ مهر ۱۴۰۱

دنیا رو ما می‌تونیم درست کنیم. ما میلیون‌ها و میلیاردها آدم روی این کره زمین، چون دنیا درست از همون جایی که ما هستیم شروع می‌شه و درست از همون جا هم درست می‌شه. درسته که ما آدمای معمولی پول یا جایگاه مهمی در سلسله مراتب سیاسی یا اجتماعی نداریم، از نفوذی هم که شهرت برای آدما می‌یاره نصیبی نبردیم. اما مگه قدرت چیه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه