قسمت ۳ – آشنایی با من علی الارض

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۳ – آشنایی با من علی الارض
۰۴ مهر ۱۴۰۱

شما چند تا از همسایه‌هاتون رو می‌شناسین؟ یکی، دوتا، پنج تا؟ چند تا؟ فکر می‌کنین تو کوچه‌تون یا تو محله‌تون چند تا خونواده زندگی می‌کنن؟ دلیلش چیه مایی که کنار هم زندگی می‌کنیم و از یه خیابون رد می‌شیم و به یه پارک و مدرسه و ورزشگاه و غیره می‌ریم، و از یه نانوایی و قصابی و سوپری و لبنیاتی خرید می‌کنیم، چرا این قدر کم همدیگه رو می‌شناسیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه