قسمت ۴ – روایت چهارم

کوید نامه ۱۹
قسمت ۴ – روایت چهارم
آذر ۲, ۱۳۹۹
روایت آن‌که بدن به کنجی خزاند و عافیت‌اش طلبید و اما اندیشه همان بود که بود

ثبت نام در خبرنامه