کوویدنامه ۱۹

program picture

کوویدنامه ۱۹

در این برنامه با اجرای تک‌نفره با متن و ادبیات زمان قاجار و به شکلی طنز آمیز به مسایل و مشکلات بیماری جدید کرونا و ویروس کوید ۱۹ پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه