جنسیت و کلیشه‌ها

Program Picture

بولتن

جنسیت و کلیشه‌ها
۳۱ تیر ۱۴۰۰

بولتن ۴۴ – موضوع این شماره: جنسیت و کلیشه‌ها

کلیشه‌های جنسیتی زن و مرد نمی‌شناسد. درست است که وضعیت زنان و کلیشه‌ها جدی‌تر و پررنگ‌تر است اما مردان هم مورد قضاوت کلیشه‌ای در مورد جنسیت‌شان قرار می‌گیرند. آن چه در این مورد سرنوشت ساز است. باور خود مردان و زنان در مورد نقش خودشان و جنسیت‌شان است. با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه