بحران، شکست، پیروزی

Program Picture

بولتن

بحران، شکست، پیروزی
۲۴ تیر ۱۴۰۰

بولتن ۴۳ – موضوع این شماره: بحران، شکست، پیروزی

شاید هیچ فردی در جهان نباشد که در برهه‌ای از زندگی دچار وقایع غیر منتظره و ناهنجار نشده باشد. اما مسلما واکنش همه نسبت به این نوع وقایع یکسان نیست. در هنگام بروز بحران باید چه کرد؟‌ آیا بحران‌ها به ما غلبه می‌کنند یا این ما هستیم که باید کنترل بحران را به دست بگیریم؟ با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه