تاریخ و تاریخ‌نویسی

Program Picture

بولتن

تاریخ و تاریخ‌نویسی
۱۰ تیر ۱۴۰۰

تاریخ و تاریخ نویسی. آیا شما به تاریخ و مباحث تاریخی علاقمندید؟ یا مانند خیلی‌ها هیچ میانه‌ای با تاریخ ندارید؟‌ تاریخ در کجای زندگی انسان‌ها و جوامع قرار دارد؟‌ آیا صرفا داستان‌هایی از گذشتگان است که گاه کسالت‌آور و گاه بی‌رحمانه است؟ یا سراسر وقایع دوران حکام و شاهان و فرمانروایانی مستبد و مغرور که زندگی را بر مردمان سیاه و تیره کرده‌اند؟‌ یا شرح جنگ‌ها و شکست‌ها و پیروزی‌ها که حاصلی جز ویرانی و تباهی نداشته‌اند؟ آیا می‌توان از تاریخ درس گرفت؟ با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه