Program Picture

بولتن

جهانی شدن
۰۳ تیر ۱۴۰۰

جهانی شدن. منظور از جهانی شدن چیست؟ چرا برای کشورهای ثروتمند یا در حال توسعه مهم است که به سمت جهانی شدن حرکت کنند؟ و آیا این مسیر هموار است؟‌ آیا جهانی شدن به نفع کشورهای در حال توسعه است یا کشورهای پیشرفته؟ به طور کلی آیا همگان درک واحدی از جهانی شدن دارند؟‌ با بولتن این هفته هم همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه