Program Picture

بولتن

موفقیت
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

موفقیت. موفقیت در چیست؟ چگونه می‌توان موفق شد؟ آیا وقتی به آن چه می‌خواهیم می‌رسیم احساس موفقیت می‌کنیم؟ برای موفق شدن چه لوازم یا شرایطی لازم است؟ آیا برای موفق شدن کودکان‌مان برنامه ریزی می‌کنیم؟ در بولتن این هفته بعضی از جنبه‌های موفقیت بررسی می‌شود. با برنامه سازان بولتن همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه