خشونت. چرا؟

Program Picture

بولتن

خشونت. چرا؟
۰۶ خرداد ۱۴۰۰

خشونت. چرا؟ به نظر می‌رسد دنیای امروز روز به روز چهره‌ای خشن‌تر، بی‌رحم‌تر و غمناک‌تر از گذشته به خود می‌گیرد. خشونت، ابعاد وسیع‌تر و گوناگون‌تری پیدا کرده؛ بر رنج‌های مردمان می‌افزاید و در عین حال آثار بی‌تفاوتی هر روز بیشتر خود را نشان می‌دهد. در بولتن این هفته برخی از ابعاد و گونه‌های خشونت بررسی می‌شود. لطفا با برنامه‌سازان بولتن همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه