نظرگاهی دیگر در باره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

نظرگاهی دیگر در باره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست – بخش ۲
۲۸ خرداد ۱۴۰۱

جامعه بهائی نمی‌تواند به کارهایی یا فعالیت‌هایی مثل امور سیاسی حزبی مشغول بشه که بر اساسی بنا شده‌اند که اختلاف را ترویج می‌دهند.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه