انسان‌گرایی در سعدی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

انسان‌گرایی در سعدی – بخش ۱
۰۴ تیر ۱۴۰۱

بخش مهمی از نسل اول و دوم متجددین ما، روشنفکران ما، شعرای ما، منقدین ما و بخش اعظمی از روحانیون، یک کج‌فهمی غریبی در مورد سعدی رواج داده‌اند.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر عباس میلانی در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه