نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست – بخش ۱
۲۱ خرداد ۱۴۰۱

اصل عدم مداخله در امور سیاسیّه و اصل اطاعت از حکومت را نباید به عنوان موانعی برای تغییر اجتماعی دانست.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه