عبدالبهاء، سرمشقی برای ما – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

عبدالبهاء، سرمشقی برای ما – بخش ۲
۰۸ آبان ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء مروج صلح عمومی، یگانگی نوع انسان و ترویج همکاری و تعاضد عمومی بودند. زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشان در تحت همه شرایط نمونه درخشان یگانگی نوع انسان بود و می‌تواند سرمشق موثری برای همه ما باشد.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری درسی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه