ایران عصر قاجار – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

ایران عصر قاجار – بخش ۱
۱۳ آذر ۱۴۰۰

دوران قاجار را غالباً به عنوان عصری تاریک و فاسد و منشاء زوال ایران، عقب افتادگی ایران، عصر استبداد و دوران بی‌سامانی ایران دانسته‌اند.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه