عبدالبهاء، سرمشقی برای ما – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

عبدالبهاء، سرمشقی برای ما – بخش ۱
۰۱ آبان ۱۴۰۰

آیا شخصی هست که بتونه در جهان امروز، در دوران بلوغ جمعی انسان سرمشق زندگی افراد از پیشینه‌های مختلف باشه؟
گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه