عبدالبهاء فرزند ایران – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

عبدالبهاء فرزند ایران – بخش ۲
۲۴ مهر ۱۴۰۰

گفتگو در باره عبدالبهاء و ایران را باید با بررسی ریشه‌های عمیقی که آیین بهائی را با فرهنگ و تمدن ایران پیوند می‌دهد همراه کنیم.

گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون وهمن در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه