عبدالبهاء فرزند ایران – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

عبدالبهاء فرزند ایران – بخش ۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون وهمن در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

عبدالبهاء هرگز نتوانست از تبعید ناخواسته به ایران برگردد، اما به شهادت گفته‌ها و نوشته‌هایش تمام عمر با خاطره ایران زیست و برای ایران نوشت و از ایران گفت و آرزویش سربلندی و آسایش مردم ایران بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه