تعصب، مانعی بزرگ در راه پیشرفت – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

تعصب، مانعی بزرگ در راه پیشرفت – بخش ۳
۰۹ تیر ۱۳۹۹

– تجربیات جامعه بهائی برای ریشه کن کردن تعصبات

– بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه