تعصب مانعی بزرگ در راه پیشرفت – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

تعصب مانعی بزرگ در راه پیشرفت – بخش ۲
۰۲ تیر ۱۳۹۹

تعصب دینی و اثرات آن بر اجتماع. بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه