واکنش نوجوانان در مواجهه با تغییرات

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

واکنش نوجوانان در مواجهه با تغییرات
۰۴ دی ۱۴۰۱

نوجوانان دارای ویژگی‌های مثبت بسیاری می‌باشند. استقلال‌خواهی، عدالت‌طلبی، حقیقت‌جویی، انسان‌دوستی، معنویت‌گرایی و … همه و همه ارمغان دوره نوجوانی است. تعارض بین نوجوان، والدین و مراجع قدرت از نمودهای بارز این دوران است. این تعارض تا حدودی ناشی از ماهیت دوران نوجوانی است، به این معنا که چون نوجوانی مرز بین کودکی و بزرگسالی است، نوجوان با انتظارات متناقض هر دو دوره روبروست و همین امر، او را با تغییرات و چالش‌هایی مواجه می‌سازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه