برخی چالش‌های مهمان برنامه با فرزند نوجوان‌شان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

برخی چالش‌های مهمان برنامه با فرزند نوجوان‌شان
۱۸ دی ۱۴۰۱

نوجوانان از والدین خود انتظاراتی دارند و والدین نیز ویژگی‌های خاصی را در فرزندان خود طلب می‌کنند. نوجوانان چه می‌خواهند و چرا گاهی احساس می‌کنند که به خواسته‌هایشان توجه نمی‌شود؟ یکی از موانع ارتباط با نوجوانان، آن است که گاهی احساس می‌کنند خواسته هایشان نادیده گرفته می‌شود. ارتباط و دایره دوستان در دوره نوجوانی، توجه طلبی نوجوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در دوران نوجوانی دوستی‌ها خیلی سریع شروع می‌شوند، با این حال باید بتوانیم به نوجوان خود بیاموزیم که چگونه دوستی معنادار داشته باشد و آن را حفظ کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه