چالش‌های تحصیلی نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

چالش‌های تحصیلی نوجوانان
۲۷ آذر ۱۴۰۱

شناسایی انواع مشکلات دوره تحصیلی کمک بزرگی می‌کند تا بتوانیم برای مواجه با آن‌ها خود را آماده کنیم. مخصوصا اگر در مقام والدین یا همراه نوجوانان باشیم و در مقابل مشکلات تحصیلی آن‌ها احساس مسئولیت کنیم. چالش‌های تحصیلی از موارد بسیار مهم دوران نوجوانی است. شناسایی دقیق انواع مشکلات دوره تحصیلی نوجوانان و نحوه صحیح حل آن‌ها از مهارت‌هایی است که والدین و همراهان نوجوانان نیاز دارند آن را بدانند و در مواقع ضروری از آن‌ها استفاده کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه