واکنش در قبال بازداشت نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

واکنش در قبال بازداشت نوجوانان
۱۱ دی ۱۴۰۱

ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌‌اند از‌ حمایت‌‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌‌مند می‌شوند.

ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ ممنوع است.

موارد بالا بخشی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که متاسفانه امروز شاهد عدم تمکین و توجه حکومت به این قوانین هستیم و می‌بینیم که کودکان و نوجوانان ایرانی در زمان بازداشت و دستگیری دچار صدمات فراوان روحی و جسمی می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه