زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۱
۲۳ بهمن ۱۴۰۰

در رابطه با تحولات اجتماعی، بهائیان معتقد به دو فرایند اساسی هستند. یکی فرایند تخریب و ویرانی و دیگری فرایند ترکیب و سازندگی

گزیده‌ای از سخنرانی جناب دکتر فریدون جواهری در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه