زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۳
۰۷ اسفند ۱۴۰۰

از دیدگاه بهائی بنای دنیای متحد، پیشرو و صلح‌آمیز امری نه تنها امکان‌پذیر بلکه اجتناب‌ناپذیر است زیرا که مرحله بعدی و طبیعی تعامل ارگانیک تحولات اجتماعی بشر در روی کره زمین محسوب می‌شود.

گزیده‌ای از سخنرانی جناب دکتر فریدون جواهری در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه