نقش مادران در جامعه تکثرگرا – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

نقش مادران در جامعه تکثرگرا – بخش ۲
۰۹ بهمن ۱۴۰۰

مادران جوان ایرانی که خود زیر بار نصایح تهدیدآمیزِ مادران انقلاب‌‌زده‌شان رنج کشیده‌اند، بیشترین اهمیت در تربیت فرزند را باید به این واقعیت بدهند که جامعه ایران تکثرگراست.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم مهرانگیز کار در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه