قسمت ۱۱ – حریم خصوصی

Program Picture

در تب و تاب انتخاب

قسمت ۱۱ – حریم خصوصی
۰۷ تیر ۱۴۰۰

نوید: من می‌خوام منو به خودم بشناسین. تحت تأثیر این و اون قضاوت نکنین. نیلوفر خواهرمه، اما شناخت درستی از من نداره. صهبا: نگران نباشین، من راحت تحت تأثیر کسی قرار نمی‌گیرم، اما می‌دونین که من و نیلوفر سال‌هاست که دوست هستیم، افکارمون خیلی شبیه همه. نوید: این که خیلی خوبه. البته نه در مورد من. نمی‌خوام افکارتون در مورد من هم شبیه هم دیگه باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه