قسمت ۲۳ – خوشبختی

Program Picture

در تب و تاب انتخاب

قسمت ۲۳ – خوشبختی
۲۹ شهریور ۱۴۰۰

نیلوفر: اصلا تماس رو در رو بهتره. آدم طرف مقابل رو ببینه بهتر می‌فهمه که داره راستش رو می‌گه یا داره یه چیزی رو پنهون می‌کنه.‌ این شکوفه هم مثل این که سرش درد می‌کنه برای دردسر درست کردن. صهبا: راستی می‌دونستی اون دفعه هم قضیه امیرعلی رو نوید حل کرد؟ نوید بود که باهاش یه جوری صحبت کرد که حساب کار خودش رو بکنه و بره دنبال کارش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه