در تب و تاب انتخاب

در تب و تاب انتخاب

در این برنامه که به صورت نمایش رادیویی تهیه شده، صهبا وخواهرش مهسا و دوستشان نیلوفر در مسیر یک داستان، دغدغه‌ها و مشکلات جوانان درباره ازدواج و انتخاب مناسب و روابط قبل از ازدواج وهمچنین هنجارهای فرهنگی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهند.

در این برنامه که به صورت نمایش رادیویی تهیه شده، صهبا وخواهرش مهسا و دوستشان نیلوفر در مسیر یک داستان، دغدغه‌ها و مشکلات جوانان درباره ازدواج و انتخاب مناسب و روابط قبل از ازدواج وهمچنین هنجارهای فرهنگی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه