قسمت ۲۰ – یک صحبت جدی درباره وفاداری

Program Picture

در تب و تاب انتخاب

قسمت ۲۰ – یک صحبت جدی درباره وفاداری
۰۸ شهریور ۱۴۰۰

صهبا: رسیدین مقاله دکتر دانش رو بخونین؟ نوید: دیشب تا دیروقت بیدار بودم تا تمومش کنم. صهبا: خوب؟ چی دستگیرتون شد؟ نوید: می‌خواد بگه وقتی ازدواج به بلوغ می‌رسه که زن و شوهر هر دوشون یه هدف مشترک پیدا کنن؟ صهبا: تقریبا. فکر کنم این موقعی اتفاق می‌افته که عشقشون به بلوغ می‌رسه. نوید: یعنی عشق بالغانه عشقیه که با احترام همراهه و دیگه خبری از رقابت و تزلزل و اضطراب و انعطاف‌ناپذیری توش نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه