Program Picture

عبور از سایه‌ها

قسمت ۱۰۳
۱۳ آبان ۱۴۰۱

بهمن و فرانک برامون از اهمیت مفهوم آگاهی و ارتباطش با سواد و دانش می‌گن و ما رو با انواع سواد که توسط سازمان ملل متحد شناخته شده آشنا می‌کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه