Program Picture

عبور از سایه‌ها

قسمت ۱۰۴
۲۷ آبان ۱۴۰۱

بهمن و فرانک از دیدگاه خودشون در ارتباط با رابطه میان آگاهی فردی و تحولات اجتماعی می‌گن و این که در تاریخ معاصر نمونه‌های بسیاری در همین ارتباط می‌شه دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه