Program Picture

عبور از سایه‌ها

قسمت ۹۶
۱۰ تیر ۱۴۰۱

بهمن و فرانک برامون از رویکرد جامعه بهائی ایران در ارتباط با تبعیض ها و اذیت و آزار سیستماتیک بهائیان در این کشور میگن و ما رو با تجربه شخصی خودشون در همین راستا آشنا می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه