Program Picture

عبور از سایه‌ها

قسمت ۱۰۲
۲۹ مهر ۱۴۰۱

بهمن و فرانک برامون از اهمیت حضور پررنگ زنان در اجتماع برای ایجاد تغییرات ساختاری می‌گن و ما رو با دیدگاه خودشون در این ارتباط آشنا می‌کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه