مارثا روت (قسمت ۶) – وقت آسایش نیست

Program Picture

شعله - فصل ۲

مارثا روت (قسمت ۶) – وقت آسایش نیست
۱۹ اسفند ۱۳۹۹

خانم مارتا روت که آتش درونش اجازه نمی‌داد جهت معرفی آئین بهائی لحظه‌ای وقت را هدر دهد، هنگام سفر به برزیل در کشتی متوجه شد با اینکه کشتی لنگر انداخته ولی به علت شیوع بیماری کشنده تب زرد، رفتن به بیرون و برگشتن به کشتی ممنوع شده. او باید تصمیم بگیرد در کشتی بماند یا وارد شهر آلوده شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه