مارثا روت (قسمت ۱۰) – حرکت حرکت حرکت

Program Picture

شعله - فصل ۲

مارثا روت (قسمت ۱۰) – حرکت حرکت حرکت
۲۴ فروردین ۱۴۰۰

خانم مارتا روت که برای معرفی آئین بهائی دور کره زمین را طی کرده بود و در دوران کهولت با کمر خمیده و عصا راه می‌رفت و از بیماری سرطان رنج می‌برد توصیه دوستان را برای ماندن در خانه نپذیرفت و سفرهای دور و درازش را شروع کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه