مارثا روت (قسمت ۲) – ملاقات بی‌نظیر

Program Picture

شعله - فصل ۲

مارثا روت (قسمت ۲) – ملاقات بی‌نظیر
۲۱ بهمن ۱۳۹۹

خانم مارتا روت در حالی که به مسائل دینی اهمیتی نمی‌داد به توصیه یکی از بهائیان به ملاقات تورنتون چیس اولین بهائی آمریکائی می‌رود. او برای مارتا معنی درستی از دین ارائه می‌دهد که تحولی روحانی در مارتا به وجود می‌آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه