Program Picture

عبدالبهاء، سرّ خدا

مقام انسان
۱۲ تیر ۱۴۰۰

چیزی که در تمام ادیان الهی زیاد بهش پرداخته شده مقام انسانه. تصمیم گرفتم برنامه‌ امروز رو اختصاص بدم به این موضوع و از جناب فرید پرسیدم مقام انسان از دید حضرت عبدالبهاء و آئین بهائی چطور بهش نگاه شده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه