عبادت، عربی حضرت عبدالبهاء نتایج عبادت

Program Picture

عبدالبهاء، سرّ خدا

عبادت، عربی حضرت عبدالبهاء نتایج عبادت
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

راستش توضیحات جناب فرید من رو گیج کرد و من ربط توضیحاتشون در مورد عبادت یا دعا خوندن رو با عربی حضرت عبدالبهاء متوجه نشدم. ازشون خواستم در این مورد بیش‌تر توضیح بدن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه