Program Picture

عبدالبهاء، سرّ خدا

ولایت
۱۹ تیر ۱۴۰۰

از جناب فرید خواستم که کمی بیش‌تر در مورد ولایت مطلقه و ولایت مقیده توضیح بدن و ازشون پرسیدم که آیا ولایت مطلقه و ولایت مقیده نمونه‌ای در عالم انسانی داشت یا داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه