عبدالبهاء، سرّ خدا

program picture

عبدالبهاء، سرّ خدا

برنامه‌ٔ عبدالبهاء، سرّ خدا به تهیه‌کنندگی پارسا فنائیان نگاهی دارد به حضرت عبدالبهاء. در این برنامه پارسا و جناب استاد بهرام فرید موضوعات مختلفی در مورد حضرت عبدالبهاء را مورد بررسی قرار می‌دهند. موضوعاتی همچون: القاب آن حضرت، نوع نوشتار، عبودیت، اندیشه‌ها، نظرات و موضوعاتی دیگر.
برنامه‌ٔ عبدالبهاء، سرّ خدا به مناسبت صدمین سال صعود و یا درگذشت آن حضرت تهیه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه