Program Picture

پاراگراف

جوانی
۲۱ مرداد ۱۴۰۰

دارم فکر می‌کنم شاید آن‌قدرها هم بد نباشد اگر بعضی‌هایی باشند که ذهنشان جور دیگری دنیا را ببیند. شاید آن‌قدرها هم بد نباشد که کله‌هایمان بوی قرمه‌سبزی بدهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه