Program Picture

پاراگراف

آدم‌ها
۰۳ مهر ۱۳۹۹

یک عدد هفت بنویسید با نُه‌ تا صفر کنارش. کم کم البته باید هفت را برداشت و به جایش هشت گذاشت. این می‌شود تعداد آدم‌های روی کره‌ زمین. این همه آدم روی زمین هستند. راه می‌روند. نفس می‌کشند. غذا می‌خورند. می‌خوابند

news letter image

ثبت نام در خبرنامه