جنسیت و کلیشه‌ها

Program Picture

پاراگراف

جنسیت و کلیشه‌ها
۳۱ تیر ۱۴۰۰

حالا شاید کسی یادش نیاید که اولین مردی که گریه کرد و احساساتش را بروز داد و خالی شد چه کسی بود، اما هربار وقتی می‌بیند مردی حسش را بیرون می‌ریزد، می‌خندد. این را می‌دانم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه