عدالت اقتصادی

Program Picture

پاراگراف

عدالت اقتصادی
۰۷ مرداد ۱۴۰۰

قصد ندارم مسخره کنم، فقط می‌خواهم بگویم این اتفاقی است که در چنین حکومت‌هایی رخ می‌دهد. همان‌هایی که به برابری اعتقاد دارند اما به عدالت نه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه